Sociální dávky

Počínaje datem 1. 1. 2012 již nejsou odvolací řízení v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy.

Jedná se o agendy:

  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pro zdravotně postižené občany,
  • příspěvek na péči,
  • mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany

Bližší informace o jednotlivých typech dávek a kontaktních místech, kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Informace k dávkám státní sociální podpory: http://www.mpsv.cz/cs/2

Kontakt na Úřad práce na území hl. m. Prahy: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/phaPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka