Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

Plánování sociálních služeb

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) plánuje rozvoj sociálních služeb jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

Při procesech plánování HMP vychází ze spolupráce s městskými částmi, které, dle zákona č. 108/2006 Sb.,:

 1. zjišťují potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 2. zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 3. spolupracují s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 4. mohou zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 5. spolupracují s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na zemí obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích

Dle zákona č. 108/2006 Sb. při procesech plánování HMP:

 1. zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území
 2. zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 3. spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 4. zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným a k údajům uvedeným v registru poskytovatelů sociálních služeb
 5. sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány
 6. informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb
 7. zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb

Pokud máte dotazy k plánování rozvoje sociálních služeb na území hl.města Prahy, kontaktujte Koordinátora plánování sociálních služeb PhDr. Tomáše Klineckého:

více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcíPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka