Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018

 


Aktualizace Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje na území hl. m. Prahy na období 2016 -2018 (aktualizace pro rok 2018)

 


Aktualizace Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018

 


Vypořádání připomínek ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 – 2018:

 



Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka